fbpx

Activitats paral·leles / IVt GALACTICURS

GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÈS! POSEM-NOS-HI?

Per a posar-vos en contacte amb nosaltres: Ramon Bochaca, coordinador:
699480255 – info@galacticat.cat

IVt GALACTICURS: Programa educatiu del 1 d’octubre de 2021 a juny de 2022

CONCEPTE:

El Projecte GALACTICURS és una oferta de tallers educatius sobre el cinema, subvencionats en gran part per l’Associació Galacticat i les entitats socials i privades de Lleida, i creat per a portar els ensenyaments del món del cinema als nostres infants, directament a les seves aules.
Els tallers del catàleg arriben a uns pressuposts que serien impossibles d’assolir per part de les escoles i les famílies de manera continuada. Amb aquest format de finançament, en que les famílies han de pagar entre 1 i 6€ per taller, en funció de la durada (1h a 4 dies) i pressupost del mateix, el Projecte aconsegueix bastir una oferta formativa inexistent al territori, per la seva accessibilitat i capacitat d’arribar a les aules, i que a més està fonamentada sobre uns continguts de grandíssima qualitat (ESCAC, EL BOMBETO, FILMOTECA DE CATALUNYA, I+G STOP MOTION) i que, per si no n’hi hagués prou, garanteixen l’accés a tots els alumnes, independentment de la seva situació socio-cultural i/o socio-econòmica, renunciant, si cal, al cobrament de l’activitat per part del projecte, en els casos que sigui necessari.

A més, el Projecte GalactiCurs està pensat com una activitat de llarg recorregut que pretén establir aquesta oferta formativa i fer-la accessible a totes les escoles de Ponent, des de la plana fins als Pirineus, per a que en els propers anys i dècades, els alumnes que hi hagin tingut accés (tots els alumnes de Ponent, si ho fem bé), hagin pogut experimentar la cinematografia de primera mà en una o diverses ocasions. Aquesta experiència ha de comportar en els infants l’adquisició de diverses capacitacions tècniques, artístiques i de diversos valors, que han d’ajudar a fer-ne ciutadans crítics, responsables, conscients i socialment actius, capaços de construir una futura societat més justa, més humanitària, neta, ecologista, pacifista i igualitària. Alguns dels valors que ja hem començat a sembrar a les escoles i que aquestes ja ens han fet notar, han estat:

· Autoestima
· Assertivitat
· Esperit Autocrític
· Treball en equip

Aquests quatre elements, bàsics per al ple desenvolupament dels infants, han estat observats pels professors i centres que han participat en el Projecte Educatiu i recollits en els respectius Certificats que ens han fet arribar, que a més especifiquen la importància dels tallers per a arribar als alumnes amb risc d’exclusió social de la mateixa manera que a la resta d’alumnes.

ANTECEDENTS:

Els resultats de la anteriors edicions, amb una participació acumulada de més de 9.000 alumnes, i el sorprenent funcionament de l’edició anterior, en any COVID, ratifiquen l’interès del projecte i ens empenyen a continuar treballant-hi, com a Associació sense ànim de lucre, i amb l’objectiu de fer dels nostres infants ciutadans educats i crítics capaços d’entendre i filtrar tots els inputs informatius, artístics o d’entreteniment que els mass media i les xxss els fan arribar diàriament i sense filtre.

La tercera edició del GALACTICURS, celebrada enmig de la greu pandèmia de COVID de l’any passat, es va dur a terme amb totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries i, participant-hi més de 1000 alumnes de Lleida, no hi va haver ni un sol de cas de contagi durant la celebració dels tallers organitzats pel GALACTICAT.

ACTUALITAT:

En aquest nou any pandèmic, en que tots ja sabem millor com funcionen els protocols i en que la vacunació avança de manera imparable per a aconseguir en uns mesos la immunitat de grup, torna el Galacticurs amb les mateixes mesures de seguretat i amb la mateixa política de preservació de la salut i de la cultura i l’educació que vam imposar en l’edició passada, però amb el convenciment que moltes escoles i instituts que l’any passat us vau veure obligats a no dur a terme cap activitat, enguany si podreu dur-les a terme.

Aquest motiu, lligat a la ja coneguda qualitat dels tallers i professionalitat dels talleristes, ens fa preveure que serà un any amb moltes sol·licituds i en el que haurem de repartir el pressupost de l’activitat amb la màxima equitat possible.
És per això que us instem, com a equips directius, a decidir aquestes primeres setmanes en quins tallers voleu participar i mirar d’ubicar-los al calendari i als grups classe, per a que des de l’organització del Projecte puguem mirar de respectar aquest criteri d’equitat.

Com farem funcionar el GALACTICURS:

· Els tallers es duran a terme de manera presencial, amb totes les mesures de seguretat pertinents i en total coordinació amb l’escola, per a viure l’experiència tal i com ha estat gestada d’origen.
· Si la vostra escola està interessada en un o diversos dels tallers que us oferim, us demanem que us hi apunteu des de la nostra pàgina web (www.galacticat.cat/formulari-galacticurs), omplint el formulari de registre i aportant el màxim d’informació possible que s’hi demana, i nosaltres inclourem la vostra sol·licitud al nostre calendari anual, tornant-vos resposta amb proposta de dies i grups.
· Quan concretem els dies que us interessin, confirmarem els tallers i us demanarem el pagament de la part que us toca (1, 3 o 6€ per alumne, en funció del taller).
· Les escoles sereu les encarregades de recollir el pagament dels alumnes i fer un ingrés pel total del/s taller/s concertat/s.
· Nosaltres ens encarregarem de completar els pressupostos dels talleristes amb les aportacions de l’Associació i les entitats públiques i privades i de pagar als talleristes pels seus serveis un cop hagin estat realitzats.

Moltes gràcies a tots pel vostre interès i som-hi!