Tercer concurs de Cosplay de la Mostra de Cinema Fantàstic i de Terror de Ponent

3R GALACTICONnet
GALACTICON 2019

QUE ÉS EL COSPLAY?

El cosplay és una moda representativa en la que els participants es disfressen per a representar un personatge o un concepte. Les fonts d’inspiració favorites són el còmic, el cinema, el manga, l’anime i els videojocs. Els participants en aquesta mena d’esdeveniments s’anomenen Cosplayers.
En què consisteix el GalactiCON?
En un concurs de Cosplay, els participants s’enfronten entre ells, de manera individual o en grup, davant de la mirada crítica d’un jurat especialitzat; Aquest any el leit-motive de la Mostra de Cinema Fantàstic i de Terror de Ponent – GALACTICAT és ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO, La pel·lícula de ciència ficció dirigida per Ridley Scott, i de manera específica, el PODER FEMENÍ DE LES PROTAGONÍSTES DEL CINEMA FANTÀSTIC.
La dinàmica del concurs consisteix en una passarel·la en la que els participants desfilen sobre un escenari per lluir el seu treball. El jurat, composat per cosplayers convidats i/o guanyadors d’edicions anteriors, avaluarà els treballs durant el mateix dia. Els guanyadors es donaran a conèixer en acabar la passarel·la i després d’un temps apropiat per al jurat i per als participants de, com a màxim, una hora.
Bases de participació:
•El concurs es realitzarà el diumenge 9 de juny a les 16:00h a l’Ateneu de Tàrrega.
• Els cosplayers hauran de ser a l’espai del concurs a les 13:00h per a una primera avaluació del jurat.>
• Les inscripcions son Online. Per a participar a la tercera edició, ompliu el següent FORMULARI d’INSCRIPCIÓ
• Les inscripcions són limitades a 40 participants. Un cop finalitzades les inscripcions, els següents inscrits entraran a reserva per ordre d’inscripció.
• La confirmació al concurs s’enviarà per e-mail el més aviat possible desprès de fer la inscripció.
• L’últim dia del període d’inscripció és el 3 de juny de 2019.
• Si participes al concurs de cosplay tens l’entrada gratis al Galacticat durant tot el cap de setmana. De divendres a diumenge.
• Els participants, si ho desitgen tenen allotjament disponible des de divendres 7 de juny (a partir de les 20:00h) a diumenge 9 de juny (fins a les 20:00h) a l’Alberg de Tàrrega. Les places són limitades. Per poder reservar l’allotjament, totalment GRATUÏT, ho heu de fer des de la mateixa pàgina d’inscripció. Cada cosplayer pot portar un ajudant que també tindrà l’allotjament gratuït. L’allotjament disposa de dutxes i banys grans; a mes té una petita cuina amb microones, nevera, una pica i una petita vitro, tot i que us aconsellem no cuinar i gaudir dels magnífics restaurants de Tàrrega!
• El cosplay pot ser de qualsevol temàtica, videojoc, còmic, manga, de fan arts, genderbenders, etc…, sempre i quan porteu una foto de referencia. Aquesta es pot ensenyar amb el mòbil, i si en teniu més d’una millor (la podeu imprimir però el planeta us agrairà que no ho feu)
• Pot participar un cosplayer amb el cosplay que ha fet una altra persona però han d’assistir tots dos al concurs i en cas de que guanyessin, guanyarien com a grup.
• La revisió durarà un màxim de 3 min.
• Si el cosplay ha estat realitzat per una altra persona, en al seva totalitat o una de les parts, el jurat ho ha de saber amb anterioritat o durant la revisió. Es permetrà pujar a l’escenari amb un cosplay comprat, però el participant no optarà a premi.
• Les fotos preses per la organització de l’esdeveniment queden a disposició del Galacticat per a fer difusió de l’esdeveniment a través de la web i les XXSS.
• Després del concurs el jurat serà a disposició dels participants per a oferir consells, però l’organització no acceptarà que es realitzi cap queixa sobre la decisió del mateix. No es toleraran sota cap concepte actituds o missatges agressius o que faltin al respecte a cap membre de l’organització de manera concreta ni a cap raça, col·lectiu, gènere o ideal de manera genèrica. Qualsevol participant que falti a aquesta norma de comportament serà expulsat immediatament del concurs i de l’allotjament.
• Els cosplayers participants al concurs tindran l’allotjament gratuït i l’entrada lliure a totes les activitats del Festival, projeccions incloses, els ajudants tindran l’allotjament gratuït i un descompte del 50% sobre totes les activitats del Festival. Si voleu gaudir d’aquesta oferta, feu-nos-ho saber amb antel·lació per a poder-vos acreditar degudament.
Criteris a avaluar:
• Que el cosplay estigui realitzat com a mínim en un 80% pel cosplayer participant.
• El resultat visual final.
• La semblança al personatge escollit.
• Es valorarà la diversitat de material utilitzats, sempre i quan resultin positius per al treball final.
• La qualitat dels acabats de confecció, és a dir, si porta forro o no, si te algun fil penjant, si ha acabat cosit fins al mínim detall.
• Qualitat dels acabats d’armadura, és a dir, que els acabats siguin llisos, que no es noti el porus del material, que no es vegin trossos de cola mal posada…
• Pintura, que la pintura no sigui molt plana, tingui detalls, no faltin trossos sense pintar…
• Aquest concurs valora la capacitat creativa dels participants i la seva destresa en la confecció d’un equipament, NO EL SEU FÍSIC, de manera que l’aspecte físic dels Cosplayers no condicionarà de cap manera el resultat final del concurs.
Premis
1) El primer premi seran 100€ +una sessió de fotos valorada en 100€ amb la fotògrafa S.Phoenix, Escollit únicament pel jurat.
2) El segon premi consta de 75€ + 20€ de descompte a la Botiga de confeccions, teixits i merceria Juanita.
3) El tercer premi serà un print de cadascun dels cosplayers convidats.
4) Premi ciencia ficció: 100€+ una sessió de fotos valorada en 100 € amb Murk Studios. Aquest és un premi especial dedicat al Galacticat, que consisteix en ser el millor cosplayer dedicat a caracteritzar-se en un personatge de cine o sèrie de ciència ficció. No serveix una sèrie o una pel·lícula d’animació.
A més… I hi haurà tres mencions especials, una per cada membre del jurat. I el premi és un print del mateix jurat.

3R GALACTICONnet
GALACTICON ES 2019

¿QUE ES EL COSPLAY?

El cosplay es una moda representativa en la que los participantes se disfrazan para representar un personaje o un concepto. Las fuentes de inspiración favoritas son el cómic, el cine, el manga, el anime y los videojuegos. Los participantes en este tipo de eventos se llaman Cosplayers.
En qué consiste el GalactiCON?
En un concurso de Cosplay, los participantes se enfrentan entre ellos, de manera individual o en grupo, ante la mirada crítica de un jurado especializado ; Este año el leit-motive de la Muestra de Cine Fantástico y de Terror de Ponent – galácticos es ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO, La película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott, y de manera específica, el PODER FEMENINO DE LAS PROTAGONÍSTAS DEL CINE FANTÀSTICO. La dinámica del concurso consiste en una pasarela en la que los participantes desfilan sobre un escenario para lucir su trabajo. El jurado, compuesto por cosplayers invitados y / o ganadores de ediciones anteriores, evaluará los trabajos durante el mismo día. Los ganadores se darán a conocer al finalizar la pasarela y después de un tiempo apropiado para el jurado y para los participantes de, como máximo, una hora.
Bases de participación:
• El concurso se realizará el domingo 9 de junio a las 16: 00h en el Ateneu de Tàrrega.
• Los cosplayers deberán ser en el espacio del concurso a las 13: 00h para una primera evaluación del jurado.
• las inscripciones son Online. Para participar en la tercera edición, utilice el siguiente FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
• Las inscripciones son limitadas a 40 participantes. Una vez finalizadas las inscripciones, los siguientes inscritos entrarán en reserva por orden de inscripción.
• La confirmación en el concurso se enviará por e-mail lo antes posible después de hacer la inscripción.
• El último día del período de inscripción es el 3 de junio de 2019.
• Si participas en el concurso de cosplay tienes la entrada gratis al galáctico durante todo el fin de semana. De viernes a domingo.
• Los participantes, si lo desean tienen alojamiento disponible desde el viernes 7 de junio (a partir de las 20: 00h) a domingo 9 de junio (hasta las 20: 00h) en el Albergue de Tàrrega. Las plazas son limitadas. Para poder reservar el alojamiento, totalmente GRATIS, debe hacerlo desde la misma página de inscripción. Cada cosplayer puede llevar un ayudante que también tendrá el alojamiento gratuito. El alojamiento dispone de duchas y baños grandes; además tiene una pequeña cocina con microondas, nevera, un fregadero y una pequeña vitro, aunque os aconsejamos no cocinar y disfrutar de los magníficos restaurantes de Tàrrega!
• El cosplay puede ser de cualquier temática, videojuego, cómic, manga, de fan artes, genderbenders, etc …, siempre y cuando lleve una foto de referencia. Esta se puede enseñar con el móvil, y si tiene más de una mejor (la puede imprimir pero el planeta os agradecerá que no lo haga)
• Puede participar un cosplayer con el cosplay que ha hecho otra persona pero deben asistir ambos en el concurso y en caso de que ganaran, ganarían como grupo.
• La revisión durará un máximo de 3 min.
• Si el cosplay ha sido realizado por otra persona, en el todo o una de las partes, el jurado lo tiene que saber con anterioridad o durante la revisión. Se permitirá subir al escenario con un cosplay comprado, pero el participante no optará a premio.
• Las fotos tomadas por la organización del evento quedan a disposición del galácticos para hacer difusión del evento a través de la web y las RRSS.
• Después del concurso el jurado será a disposición de los participantes para ofrecer consejos, pero la organización no aceptará que se realice ninguna queja sobre la decisión del mismo. No se tolerarán bajo ningún concepto actitudes o mensajes agresivos o que falten al respeto a ningún miembro de la organización de manera concreta ni a ninguna raza, colectivo, género o ideal de manera genérica. Cualquier participante que falte a esta norma de comportamiento será expulsado inmediatamente del concurso y del alojamiento.
• Los cosplayers participantes en el concurso tendrán el alojamiento gratuito y la entrada libre a todas las actividades del Festival, proyecciones incluidas, los ayudantes tendrán la alojamiento gratuito y un descuento del 50% sobre todas las actividades del Festival. Si desea disfrutar de esta oferta, háganoslo saber con antelación para poderos acreditar degudament.
Criterios a evaluar:
• Que el cosplay esté realizado como mínimo en un 80% por el cosplayer participante.
• El resultado visual final. • el parecido al personaje elegido.
• Se valorará la diversidad de material utilizados, siempre y cuando resulten positivos para el trabajo final.
• la calidad de los acabados de confección, es decir, si lleva forro o no, si tiene alguna hilo colgando, si ha acabado cosido hasta el mínimo detalle.
• Calidad de los acabados de armadura, es decir, que los acabados sean lisos, que no se note el poro del material, que no se vean trozos de cola mal puesta …
• Que la pintura no sea muy plana, tenga detalles, no falten trozos sin pintar …
• Este concurso valora la capacidad creativa de los participantes y su destreza en la confección de un equipamiento, NO SU FÍSICO, por lo que el aspecto físico de los Cosplayers no condicionará de ninguna manera el resultado final del concurs.
Premios
1) El primer premio serán 100 € + una sesión de fotos valorada en 100 € con la fotógrafa S.Phoenix, Escogido únicamente por jurat.
2) El segundo premio consta de 75 € + 20 € de descuento en la Tienda de confecciones, tejidos y mercería Juanita.
3) El tercer premio será un print de cada uno de los cosplayers convidats.
4) premio ciencia ficción: 100 € + una sesión de fotos valorada en 100 € con Murk Studios. Este es un premio especial dedicado alGalacticat, que consiste en ser el mejor cosplayer dedicado a caracterizarse en un personaje de cine o serie de ciencia ficción. No sirve una serie o una película de animació.
Además … Habrá tres menciones especiales, una por cada miembro del jurado. Y el premio es un print del mismo jurado.

 

let’s go Cosplay!

Nuestro primer miembro del jurado es:

BLAMISHS

BLAMISHS

Blamishs es una chica de Galícia que se lanzó en serio con el Cosplay en navidad de 2017. Antes había practicado con algún proyecto, pero nada serio.

Desde que Blamishs decubrió ésta disciplina asrtística, se enamoró perdidamente y ya no ha podido parar.

Ahora, después de éstos pocos años, es una experta en la creación de fantasticas armaduras que despiertan admiración y fascinan a todo el mundo.

Nuestro segundo miembro del jurado es:

FREYJA

ICEQUEEN COSPLAYER

“Desde que era una niña siempre me quería disfrazar de mis personajes favoritos, pero no fue hasta septiembre del 2012 que en el TimeTalks de Tom Hiddleston unas fans me enseñaron el concepto del cosplay y me animaron a hacerme el de Loki para el que fue mi primer salón del manga.

El meterme en el papel de Loki, el hecho de ser “Loki por un día” detonó en un

afán de hacerme muchos otros cosplays.

Yo por aquel entonces vivía en un pueblo pequeño donde esas cosas no estaban muy aceptadas, me enorgullece haber sido la pionera de promover el cosplay allí. De ir caminando por el centro del pueblo hasta el ferrocarril con el cosplay, de animar a los niños de no dejarse vencer por prejuicios y hacer lo que realmente a uno le gusta.

Conocer a gente que compartía mi misma pasión en los eventos también me animó a seguir para adelante.

Y por fin, nuestro tercer miembro del jurado es:

LAU

LAU DASH

“Soy Cosplayer y Cosmaker desde hace cinco años. Desde Barcelona hago Cosplay como hobby en mi tiempo libre y me gusta mucho cuidar al máximo los detalles de cada diseño en el que trabajo.”