“Trobada de Talent” és un concurs de talents per posar en contacte creadors audiovisuals amb productors.

Trobada de Talent

“Trobada de Talent” és un Campus de Talent basat en un concurs de guions amb projecte.

Es persegueix impulsar creadors mitjançant la generació de noves oportunitats d’entrada a la indústria, així com la realització de classes magistrals per als guanyadors amb l’objectiu de formals i preparar-los per a les trobades que s’organitzaran.

El període de recepció de projectes començarà el 15 de maig de 2022. Des d’aquell dia i fins al 30 de juny de 2022 a les 23:59h, els usuaris podran concursar en el procés descrit a les bases de participació següents.

Al llarg d’aquest període de temps, obrirem diverses categories perquè els usuaris puguin participar de forma indistinta en totes o en alguna, tenint les presents bases el caràcter de Condicions Generals de participació per a aquest concurs.

Trobada de Talent
Trobada de Talent 2022