Seccions Paral·leles / Secció Clàssics

Com en cada edició, la Secció Clàssics recupera obres mestres del gènere que fan referència al leit-motive protagonista o que representen, per se, peces de gran valor que val la pena recuperar en pantalla gran per al públic.

En aquesta ocasió la SECCIÓ CLÀSSICS recupera:

HAXAN
CONAN EL BARBARO
LA BRUJA NOVATA
LA MÁSCARA DEL DEMONIO
BURN WITCH BURN

HAXAN
LA MÁSCARA DEL DEMONIO
CONAN EL BÁRBARO
BURN WITCH BURN
LA BRUJA NOVATA