Activitats paral·leles / IVt GALACTICURS: CURS ESCOLAR 2021 – 2022

GRÀCIES PEL VOSTRE INTERÈS! POSEM-NOS-HI?

Per a posar-vos en contacte amb nosaltres: Ramon Bochaca, coordinador:
699480255 – info@galacticat.cat

Concepte i antecedents:

El Projecte GALACTICURS és una oferta de tallers educatius sobre el cinema, subvencionats en gran part per l’Associació Galacticat i les entitats socials i privades de Lleida, i creat per a portar els ensenyaments del món del cinema als nostres infants, a les seves aules i enguany també a casa seva.

Els resultats de la primera edició, amb una participació de més de 2.500 alumnes, i la creixent demanda de l’edició anterior, ratifiquen l’interès del projecte i ens empenyen a continuar treballant-hi, com a Associació sense ànim de lucre, i amb l’objectiu de fer dels nostres infants ciutadans educats i crítics capaços d’entendre i filtrar tots els inputs informatius, artístics o d’entreteniment que els mass media i les xxss els fan arribar diàriament i sense filtre.

La segona edició del GalactiCurs, que es duia a terme a 4 comarques de Lleida del 2019 al 2020, es va veure tallada per la meitat a causa de l’estat d’alarma, de manera que moltes de les vostres escoles no van poder gaudir en la seva totalitat dels nostres tallers.

Hem treballat per a que aquest any no sigui així i, passi el que passi d’aquí a juny, tots els infants de Lleida puguin experimentar la màgia del cinema, a través dels nostres tallers, ni que hagi de ser des del menjador de casa.

El curs escolar 2020-2021 serà difícil de definir. Les escoles, els equips directius, els mestres i tots els treballadors dels centres educatius sabeu de primera mà com d’especial serà. Els horaris seran encara més complicats de planificar, la distribució dels grups classe, les entrades i sortides, les mesures de seguretat…

És ben be per això que des de GALACTICAT ens hem proposat facilitar-vos la feina i mirar de ser un punt de referència exterior al centre que us permeti planificar activitats, tant dins com fora del currículum, per a totes les situacions possibles. Amb aquest objectiu enguany hem duplicat el catàleg de tallers i hem creat una oferta nova per a dur a terme ONLINE i de forma virtual que, de manera paral·lela i si la situació ho requereix, pugui suplir els tallers presencials que s’hagin d’anular.

Com farem funcionar el GALACTICURS:
  • La idea és planificar tallers presencials, amb totes les mesures de seguretat pertinents i en total coordinació amb l’escola, per a viure els tallers com han estat gestats d’origen. En el cas que no es puguin fer presencials es preveuen tallers online que els puguin suplir i que treballin la mateixa temàtica des d’una perspectiva adaptada a la situació.
  • Si la vostra escola està interessada en un o diversos dels tallers que us oferim, us convidem a demanar-los des de els nostres correus: info@galacticat.cat o també al telèfon: 699480255 (Ramon Bochaca, coordinador), i nosaltres inclourem la vostra sol·licitud al nostre calendari anual, tornant-vos resposta amb proposta de dies.
  • Quan concretem els dies que us interessin, confirmarem els tallers i us demanarem el pagament de la part que us toca (1, 2 o 3€ per alumne, en funció del taller).
  • Les escoles sereu les encarregades de recollir el pagament dels alumnes i fer un ingrés pel total del/s taller/s concertat/s.
  • Nosaltres ens encarregarem de completar els pressupostos dels talleristes amb les aportacions de l’Associació i les entitats públiques i privades i de pagar als talleristes pels seus serveis un cop hagin estat realitzats.
Moltes gràcies a tots pel vostre interès i som-hi!